PERHETERAPIA


Perheterapia on todettu tulokselliseksi varsinkin lasten ja nuorten ongelmien hoidossa. Lasta tai nuorta autetaan perheen tuella. Perheterapiassa lisätään mm. yhteistä ymmärrystä siitä miten perheen jäsenet kokevat perheen tilanteen ja mitä perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu. 

Terapiani on arjen ympäristöön suuntautuvaa, kotona tai lähiympäristössä tapahtuvaa terapiaa. Terapian tavoitteet  suunnitellaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Terapiaa toteutetaan keskustelemalla, johon liitetään toiminnallisia menetelmiä  (mm.theraplay, retket ).  Toiminta on konkreettista, arjessa tapahtuvaa työskentelyä perheenjäsenten kanssa erilaisin kokoonpanoin. Terapiaan sisältyy myös vanhempien ohjausta ja kotitehtäviä. Vanhempien keskustelut voidaan toteuttaa toimitilassa, joka sijaitsee Oulun keskustassa. Teen yhteistyötä myös perheen arkeen kuuluvien tukiverkostojen kanssa.

Tapaamistiheys on noin 2 x kk, kriiseissä 1 x vk.


Perheterapiaan hakeutuminen:

Terapiaa voit saada Kelan järjestämänä ja rahoittamana kuntoutuksena: vaativa lääkinnällinen kuntoutus tai harkinnan varainen kuntoutus.  Kokonaan tai osittain korvattavaan terapiaan tarvitset lääkärin B-lausunnon. 

Kelan kuntoutuksista, etuuksista ja matkakorvauksista saat tietoa Kelan verkkosivuilta www.kela.fi.

Myös kunnat voivat kustantaa terapiaa erillisellä sopimuksella tai terapian voi maksaa asiakas itse.

Theraplay-terapia
Theraplay-terapia on lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutus- terapiaa. Terapiaa käytetään vuorovaikutus -häiriöiden, käyttäytymisen hallinnan ja vaikeiden traumaperäisten ja kiintymyssuhdeongelmien hoidossa. Yhteys rakennetaan aikuisjohtoisen, iloisen ja yllätyksellisen leikkisyyden avulla. Theraplay on lyhytterapiaa, jossa tapaamisten määrä on 10 -20 kertaa.

Theraplay ei ole toistaiseksi KELA:n korvaama terapia -muoto, joten maksavana tahona voi olla lastensuojelu, sijaishuolto perheneuvola tai sosiaalitoimi.

https://theraplay.fi