Minusta


Olen työskennellyt pitkään Oys, Lasten psykiatrialla. Työnkuvaani on kuulunut perheterapia lasten perheille, joissa lapsilla on ollut mm. tunne-elämän häiriöitä, neuropsykiatrisia häiriöitä ja traumatisoitumista.  Minulla on kokemusta verkostotyöstä; verkostojen valmistelu ja vetäminen. Erikoissairaanhoidossa käytetään yhtenä terapiamuotona theraplay-terapiaa, jota olen toteuttanut vuorovaikutushäiriöiden hoidossa lapsen ja vanhemman välillä. Minulla on myös pitkä kokemus lasten psykofyysistä fysioterapiasta mm. traumatisoituneille ja ahdistuneille lapsille.


Työni on voimavara-,  lapsi- ja perhekeskeistä. Työskentelyssäni hyödynnän toiminnallisia, luovia ja perheen vuorovaikutusta parantavia menetelmiä. 


 "Ei haeta syyllistä, vaan löydetään ymmärrys ja keinot tilanteen helpottamiseksi"


 Koulutukseni:

Psykoterapeutti, ET (eritystaso) perheterapeutti, 2013.  Valviran laillistama 2014. https//julkiterhikki.valvira.fi.

Theraplay- terapeutti, 2018.

Fysioterapeutti, 1994.

Erittäin laajasti psykiatrian täydentäviä koulutuksia LISÄÄ -sivulla.

Työkokemukseni:

Oys, Lasten psykiatria, yli 20v. 

Terapiatyöntekijänä Kelan perhekuntoutus-hankkeessa Oulun Lasten ja Nuorten voimalassa (2001 - 2005)

Perheterapeuttina Kelan LAKU-kuntoutuksessa, Medifamilia (2016 - 2018). Neuropsykiatriset lapset ja perheet.

Pohjois-Suomen tukipalvelut oy 2017 - . Terapeuttinen tukihenkilötoiminta ja perhetyö; lapset ja nuoret.

Oys, Lasten fysiatria 1994 - 2000

TerapiakoiraTyössäni voi olla "aputerapeuttina"  Pai-koirani. Pai on kohta 2- vuotias "chihu". Pai auttaa luomaan myönteistä ilmapiiriä ilman sanoja.