MUUT KOULUTUKSET

EA ( Ensiapu) 1-kurssi, 2018

Psyykkinen traumatisoituminen, 9 luentosarjaa, 2017

DDP- terapian peruskurssi (vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, kiintymyskeskeinen perheterapia), 2017

Sensomotorinen psykoterapia traumojen hoidossa, 2016

Väkivallan tunnistaminen ja puheeksi ottaminen, 2015

Kiintymyshäiriöisen lapsen tai nuoren hoito-seminaari, 2014

Hallittu hoidollinen rajoittaminen ja aggressiivisen henkilön kohtaaminen peruskurssi, 2014

Mim-vuorovaikutushavainnointi-koulutus, 2013

Haastava käyttäytyminen ja käyttäytymisanalyysi, 2009

Vauva theraplay, 2009

Asperger koulutus, 2009

Beardsleen perheinterventio koulutus, 2005

Mielenterveyskuntoutujien lasten vertaisryhmäkoulutus, 2007

Videoavusteisen perhe- ja vuorovaikutuksen orientaatiotaso, 2008

Lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian perusteet, 120 tuntia, 2003 - 2004

Lasten ja nuorten tunnekasvatus ja kriisiinterventiot, 2002

Tarkkaavaisuus häiriö - koulutus, 2002

Lisäksi muita psykiatriaan liittyviä koulutuksia.